• sl1_04.png
  • sl3_02.png
  • sl5_02.png

Ticari danışmanlık hizmetleri

1. Ticaret ve sanayi konularında

 Ürün pazarlama
 Ortak temini
 İsviçre ve Avrupa pazarları hakkında ticari ve ekonomi ile ilgili bilgilerin sağlanması
 Know-how ve lisansların temin ve transferi (*)
 İsviçre ve diğer yabancı ülkelerde şirket veya şube açma (*)
 Resmi makamlar ile mesleki birlikler ve kuruluşlar nezdinde formalitelerin yürütülmesi (*)

TOLUN ayni zamanda bazı ürünlerin ve makinaların kısmen veya tamamen üretilmesi konusunda sizlere yardımcı olabilir.

2. Ticari ve finansal konularda danışmanlık

 İsviçre ve avrupa pazarlarında
 Endüstri, tekstil ve tarım ürünleri konusunda

3. Finansal çözümler

 Ticari ve endüstriyel projelerin finansmanı konusunda kaynak bulunması (*)
 Finansal konularda arabuluculuk (*)
 Varlıkların tedviri / kişisel yatırımlar / vergilerin optimize edilmesi (*)

(*) Milletlerarası sahada isim yapmış kuruluşlar işbirliği ile

Homepage

Commercial activities

Juridical activities

20_English News 5

30_English News 3