• sl1_04.png
  • sl3_02.png
  • sl5_02.png

Müdürümüz

Tolun direct4bc0-3852d
Özgerhan TOLUNAY
Hukuk doktoru, Avukat, Danışman

Özgerhan Tolunay Erzurumda doğmuştur. Ailesi aslen Kilislidir.

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra avukatlık stajını tamamlayan Özgerhan Tolunay ilk önce Türkiyede avukatlık mesleğini icraya başlamıştır.

Daha sonra hukuk doktorası yapmak gayesi ile İsviçreye giden Özgerhan Tolunay, Neuchâtel Üniversitesine kaydolmuş, bunu takiben Fransa ve Almanya da bulunarak tezini hazırlamak gayesi ile bu ülkelerin hukukî mevzuatlarını incelemek imkanını bulmuştur.

1975 yılında İsviçreye dönen Özgerhan Tolunay, isviçre, alman ve fransız hukuklarında “İş kazası” mefhumunu inceleyen tezini Neuchâtel Üniversitesine sunmuş ve böylelikle Hukuk doktoru ünvanını kazanma hakkını elde etmiştir.

Bundan sonra Zürich’te bir sigorta şirketi nezdinde hukuk müşaviri olarak hizmete başlayan Özgerhan Tolunay, 1979 da tekrar Neuchâtel şehrine dönerek orada da hukuk müşaviri görevini sürdürmeye devam etmiştir.

1994 yılında TOLUN Consulting Trading unvanını taşıyan kendi şirketini kurmadan önce Özgerhan Tolunay Lausanne da bir danışmanlık şirketinin müdürü mevkiinde bulunmakta idi.

İsviçrenin Bevaix beldesinde merkezi ve İstanbulda da bir irtibat bürosu bulunan TOLUN Consulting Trading halen çeşitli sahalarda faaliyetini yürütmektedir. Bunların başında ticari ve hukuki konular, temsilcilik ile danışmanlık gelmektedir.

Halen İstanbul barosu üyesi olan Özgerhan Tolunay ve ekibinin hukuki alandaki faaliyetleri arasında bilhassa uluslararası mukaveleler hukuku, ticari mevzuat ve business hukuku zikredilebilir. Son zamanlarda bu alan yeni iki konu ilavesi ile zenginleşmiş bulunmaktadır : Spor hukuku ve Uluslararası ticari hakemlik.

Faaliyetlerini yürütmek amacı ile TOLUN Consulting Trading sadece Özgerhan Tolunay ın tecrübesine dayanmakla kalmayıp, çeşitli ülkelerde bulunan geniş bir partner ağına da sahip bulunmaktadır.

Ticari açıdan TOLUN Consulting Trading yabancı ülkelerde bir çok firma ve resmi kuruluşa uzanmayı başarmış olup, o ülkelerin örf ve adetleri ile mevzuatlarını da göz önüne alan çalışmaları sayesinde olumlu neticelere ulaşma imkanına erişmiş bulunmaktadır.

Türk ve isviçre vatandaşlıklarına haiz olan Özgerhan Tolunay türkçe dışında fransızca, almanca ve ingilizce bilir.

Diğer faaliyetler

puce-68c92  AVUKAT - İSTANBUL BAROSU
puce-68c92  UniNExt ( Association des anciens étudiants de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel ) üyesi
puce-68c92  ( TOLUN Consulting Sport Law Center ) başkanı
puce-68c92  ASDS ( Association Suisse de Droit du Sport ) üyesi
puce-68c92  IASL ( International Association of Sports Law ) asbaşkanı
puce-68c92  İsviçre Neuchâtel Kantonu yeminli tercümanı
puce-68c92  ASTTI ( İsviçre tercümanlar ve terminologlar derneği - Association Suisse des Traducteurs, Terminologues et Interprètes ) üyesi
puce-68c92  STAJ ( İsviçre-Türk Avukatlar ve Hukukçular Derneği ) üyesi
puce-68c92  ASTJ ( İsviçre yeminli tercümanlar derneği ) üyesi

Ana sayfa

Ticari faaliyetlerimiz

Hukuki faaliyetlerimiz