• sl1_04.png
  • sl3_02.png
  • sl5_02.png

Ticari temsilciliklerimiz

TOLUN halen aşağıda adı geçen firmaların ürünlerinin pazarlanması konusunda faaliyet göstermektedir :

puce-68c92  Meyer Burger AG 
PV ( Fotovoltaik ) modül ,cell ,wafer üretim makinaları, entegre PV modül, cell ve wafer üretim hatları, PV laboratuar ve ArGe ekipmanı satışı.

puce-68c92 COUSIN COMPOSITES Sàrl
Optik kabloların imali için her türlü kompozit malzemeler.

puce-68c92  MBJ Solutions GmbH 
Fotovoltaik Modüllerin Elektro Luminisans (EL = Kılcal Çatlak ) Test Cihazları.

puce-68c92  MBJ Services GmbH 
Fotovoltaik Modüllerin Saha Test Cihazları.

puce-68c92  STR
Specialized Technology Resources (STRI) is a worldwide leader in solar panel encapsulation.

puce-68c92  Kmetrics
Mobile PV module testing laboratory.
Power measurement + Electroluminescence + Thermal imaging = Safety for your investment

puce-68c92 INFO-LAB Ltd. 
Fiber optik kablolar için jel üretiminde söz sahibi.

puce-68c92 OUTICABLES Sàrl
Kablo ve plastik endüstrisi için ekstrüzyon parça ve kafaları imal eden bir firma.

puce-68c92 DOSATEC S.A.
Çimento ve benzeri tartımlı dojazlamalar için bant kantarları ve Bantlı dozör kantarlarında dünya çapında bir firma.

puce-68c92 LOUISE BELGIQUE
Çimento, kireç, demir çelik ve hububat gibi sektörlerde dökme / akar malzemelerin taşınması için Konveyörler, Elevatörler, Valfler de en eski ve en tecrübeli bir kuruluş.

puce-68c92 EXTRACTION-SYSTEMS SPRL
Silo boşaltma ( Extraction ) sistemlerinde tecrübeli firma.

puce-68c92 DELTA NEU
Her türlü sınai ve ticari uygulamalarda tozsuzlaştırma, havalandırma, filtrasyon, atık giderme konularında mühendislik, projelendirme, imalat ve montaj, anahtar teslimi tesis kurma da 100 yıllık geçmişi ile tanınmış.

puce-68c92 ITECA SOCADEI S.A.
Çimento sektörü için otomatik On-line analiz sistemleri, fırın giriş ve çıkış ağzı grafit plaka teknolojili sızdırmazlık sistemlerinde tek isim.

puce-68c92 Tria Spine Medical Ltd.Co. 
Tria Spine® is a privately owned Turkish company supplying spinal implants and instruments.
Design, manufacture and supply spinal fixation systems.

Hukuki ve finansal danışmanlık hizmetleri

1. Hukukî danışmanlık

 Ticaret, mukaveleler ve borçlar hukuku ( Business hukuku ) 
 Spor hukuku
 Sigorta hukuku
 Vergi mevzuatı (*)

 --> TOLUN Tanıtım

2. Hukukî alanda

 Görüşmeler sırasında hukuki yardım / Mukavelelerin hazırlanması
 Anlaşmazlıkların çözümü ve arabuluculuk
 Diş ülkelerdeki alacakların takibi (*)
 İsviçre (Lozan) da ticari tahkim —> Örnek tahkim maddesi

(*) Milletlerarası sahada isim yapmış kuruluşlar işbirliği ile

Kurabileceğimiz ticari ilişkiler

TOLUN Türkiye, İsviçre ve diğer bazı ülkeler arasındaki ticari faaliyetler sahasında tecrübe ve bilgi sahibi olan bir firmadır.

Bu sebeple kendisine önerilecek ve bu ülkeler arasında bir ticari faaliyeti öngören her hangi bir konuyu etüd edip katkıda bulunmayı üstlenebilir.

Ticari danışmanlık hizmetleri

1. Ticaret ve sanayi konularında

 Ürün pazarlama
 Ortak temini
 İsviçre ve Avrupa pazarları hakkında ticari ve ekonomi ile ilgili bilgilerin sağlanması
 Know-how ve lisansların temin ve transferi (*)
 İsviçre ve diğer yabancı ülkelerde şirket veya şube açma (*)
 Resmi makamlar ile mesleki birlikler ve kuruluşlar nezdinde formalitelerin yürütülmesi (*)

TOLUN ayni zamanda bazı ürünlerin ve makinaların kısmen veya tamamen üretilmesi konusunda sizlere yardımcı olabilir.

2. Ticari ve finansal konularda danışmanlık

 İsviçre ve avrupa pazarlarında
 Endüstri, tekstil ve tarım ürünleri konusunda

3. Finansal çözümler

 Ticari ve endüstriyel projelerin finansmanı konusunda kaynak bulunması (*)
 Finansal konularda arabuluculuk (*)
 Varlıkların tedviri / kişisel yatırımlar / vergilerin optimize edilmesi (*)

(*) Milletlerarası sahada isim yapmış kuruluşlar işbirliği ile

Homepage

Commercial activities

Juridical activities

20_English News 5

30_English News 3